top edugate
© EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00
učebna lektor učebna kontakt lektor Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz
Lektor (101 hodin teoretické výuky)
Veškeré další informace na elektronickém nebo telefonickém kontaktu: Mobil: 736 276 938 E-mail: jana.malaskova@email.cz Adresa: EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00 IČ: 28653319 Číslo účtu: 107-1631720287/0100 Těšíme se na Vaši účast.
pdf ikona
Termíny kurzů: dle domluvy   Rekvalifikační   kurz   je   určen   pro:    zájemce,   jenž   pracují   nebo   se   chystají   pracovat   na   pozici   lektora,   školitele,   kouče,   tutora   aj.   dále zájemce z řad veřejnosti i osob, kteří již vzdělávací činnost provozují a potřebují se zdokonalit, získat aktuální informace. Vstupní   předpoklady   pro   kurz:    věk   nad   18   let,   dobrý   fyzický   a   psychický   stav,   čistý   trestní   rejstřík,   ukončené   středoškolské   vzdělání (výuční list, maturita). Absolvováním    kurzu    získáte:     teoretické    znalosti    a    praktické    dovednosti    v    základních    oblastech    vzdělávání,    schopnost    vytvořit vyučovací   jednotku   po   stránce   kvalitativní   i   kvantitativní   s   využitím   prezentačních   dovedností   a   motivace   posluchačů.   Naučíte   se pracovat   s   problémovým   klientem.   Získáte   znalosti   forem   a   metod   ve   vzdělávání   a   certifikát   s   celostátní   platností   v   ČR   s   garancí Ministerstva   školství,   mládeže   a   tělovýchovy.   Dále   zjistíte,   proč   a   jakým   způsobem   analyzovat   vzdělávací   potřeby,   jak   připravit vzdělávací   akci,   zvládnout   celý   proces   lektorování   včetně   řešení   komplikovaných   situací.   Součástí   kurzu   je   i   analýza   a   tvorba   reklamy pro lektorskou činnost a  seznámení s normami ČS EN ISO 9001. Jako jediní Vám nabízíme možnost účasti na praktických násleších. Zakončení kurzu: v rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností: Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů Rozpracování obsahu do minutového scénáře vč. volby didakt. pomůcek a metod výuky Zjišťování úrovně vst. kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu Prezentace vzděl. obsahu s využitím interaktivního přístupu Řešení problémů ve výuce a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí Úspěšný absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace: Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) podle zák. 179/2006 Sb. - Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Místo konání:   Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  (v případě většího počtu zájemců - popř. celá ČR) Cena kurzu:  13 330Kč + 0% DPH. (kurz je osvobozen od DPH) Platbu   je   možné   provést   bezhotovostně   na   účet   níže   uvedený   nebo   složenkou.   V   případě   bezhotovostní   platby   je   nutné   vyznačit   v legendě bankovního převodu, které zařízení platí, jelikož jinak je obtížné platby identifikovat. Poznámka:  Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte: 736 276 938 nebo pište na: jana.malaskova@email.cz Bonus ke kurzu:  ve výuce jsou Vám plně k dispozici dva akreditovaní lektoři. Možnost náslechů a konzultací. Přihlášky:  objednávky přijímáme poštou na adrese: EduGate s.r.o., Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava
pdf ikona logo edugate flipchart www.kurz-lektor.cz Lektor a lektorka rekvalifikace pdf ikona pdf ikona