top edugate
© EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00
kurz pracovníka učebna pss mobil Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (216 hodin)
Další informace na elektronickém nebo telefonickém kontaktu: Mobil: 736 276 938 E-mail: jana.malaskova@email.cz Adresa: EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00 IČ: 28653319 Číslo účtu: 107-1631720287/0100 Těšíme se na Vaši účast.
Termíny kurzů: PSS 25 = 9. 10. 2016 až 15. 1. 2017 (soboty a neděle) Ostrava - již probíhá PSS 26 = 6. 11. 2016 až 15. 1. 2017 (soboty a neděle) Ostrava - hlaste se již nyní ! PSS 27 = 4. 2. 2017 až 4. 6. 2017 (soboty a neděle) Ostrava - hlaste se již nyní ! Rekvalifikační   kurz   je   určen   pro:    zájemce,   kteří   se   chystají   pracovat   v   zařízeních   sociálních   služeb   nebo   již   pracují   v   sociálních službách.   Kurz   využijete   ve   všech   typech   zařízení   sociálních   služeb,   s   možností   obsáhnout   kompletní   spektrum   aktivit   poskytovaných uživatelům   -   tj.   přímá   péče,   osobní   asistence,   výchovná   nepedagogická   činnost   a   aktivizace.   Absolvent   je   oprávněný   k   výkonu činnosti   i   na   pozici   klíčového   pracovníka.   Absolvent   může   vykonávat   činnost   pracovníka   v   sociálních   službách   i   na   živnostenské oprávnění. Vstupní   předpoklady   pro   kurz:    věk   nad   18   let,   čistý   trestní   rejstřík,   ukončené   základní   vzdělání,   očkování   proti   žloutence   typu   B (očkování Vám bezplatně zajistíme). Nejsou požadovány žádné předchozí zkušenosti v oboru. Absolvováním   kurzu   získáte:    znalosti   a   dovednosti   základní   péče   o   klienty,   informace   o   anatomii   a   fyziologii   lidského   těla,   základy poskytování   první   pomoci,   informace   o   bezpečnosti   práce   a   základy   právní   problematiky   v   sociální   oblasti   včetně   zákoníku   práce, metody   aktivizace   -   základy   canisterapie,   ergoterapie,   logoterapie   a   komunikace   s   klienty   a   jejich   rodinou.   V   rámci   první   pomoci   je nácvik   s   automatickým   externím   defibrilátorem.   Po   úspěšném   splnění   závěrečných   testů   absolvent   obdrží   osvědčení   s   celostátní platností, které je garantováno Ministerstvem práce a sociálních věcí a s platností v zemích EU.
Místo konání:  Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  (v případě většího počtu zájemců - popř. celá ČR) Cena kurzu:  13 330 Kč + 0% DPH. (kurz je osvobozen od DPH) Platbu   je   možné   provést   bezhotovostně   na   účet   níže   uvedený   nebo   složenkou.   V   případě   bezhotovostní   platby   je   nutné   vyznačit   v legendě   bankovního   převodu,   které   zařízení   platí,   jelikož   jinak   je   obtížné   platby   identifikovat.   V   případě   účasti   méně   než   deseti účastníku je cena 15 330 Kč vč. 0% DPH. Zakončení kurzu:  Písemný test. Úspěšný absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci. Poznámka:  Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte: 736 276 938 nebo pište na: jana.malaskova@email.cz Bonus   ke   kurzu:    bezplatné   očkování   proti   žloutence   typu   B.   Nácvik   resuscitace   na   kojenci,   dítěti,   seniorovi   i   dospělém.   Práce   s   AED (Automatický     externí     defibrilátor).     Dále     praktická     individuální     hiporehabilitace     1     klient     na     1     pracovníka,     sebezkušenostní muzikoterapie    (praktické    seznámení    s    více    než    desítkou    nástrojů,    tvorba    písní),    canisterapeutická    činnost    (praktické    nácviky    a přenositelnost   do   praxe),   sebeobrana   pro   každou   situaci   a   zprostředkování   nepřeberného   množství   aktivizačních   technik   pro   výkon výchovné nepedagogické činnosti. Přihlášky: objednávky přijímáme pouze písemně, tedy poštou. Vyplněné přihlášky prosím zašlete na adresu: EduGate s.r.o., Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava
pdf ikona logo edugate pdf ikona pdf ikona Certifikát auditu EduGate pdf ikona Pracovnice v sociálních službách pdf ikona