top edugate
© EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00
lektor sezení místnost Terapie a supervize Terapie a supervize logo edugate
Zaměřujeme   se   na   individuální,   párovou,   rodinnou   psychoterapii   a   poradenství.   Ve   své   poradně   Vám garantujeme    diskrétní,    přátelské    a    profesionální    prostředí    se    zachováním    anonymity.    Nabízíme krátké    objednací    termíny,    poskytujeme    psychoterapeutickou    podporu    a    poradenství    lidem,    kteří chtějí ji řešit svou situaci, poradit a být vyslechnuti. • Psychoterapie a poradenství jsou vedeny výhradně rozhovorem. • Psychoterapeut/poradce je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám. • Je odborníkem ve vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný. • Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení. • Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu    terapie společně dojednáváme a vyjasňujeme. • Aby Vám byl psychoterapeutický/poradenský rozhovor prospěšný, má svá pravidla,    ve kterých je terapeut vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí.     Pracovní doba je výhradně na dohodě. Objednávky jsou vyřizovány a realizovány v pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 hod. Za příplatek je možné sjednat si termín i mimo pracovní dobu. Více informací na stránkách: www.psychotherapie.cz Kontaktovat nás můžete na e-mailu: jana.malaskova@email.cz nebo mobilu: 736 276 938
Psychoterapie a poradenství
Supervize a poradenství
Nabízíme   individuální   nebo   skupinovou   pomoc   při   odhalování   a   následním   řešení   profesních   a pracovních    obtíží.    Supervize    je    organizovaná    příležitost    k    sebereflexi    a    jedna    z    forem    podpory profesionálního    růstu.    Cílem    supervize    je    plánovat    další    postup    práce    a    zvyšovat    tak    svoji profesionální kompetenci. Setkání lze provést u Vás na pracovišti nebo v našich prostorách: Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka Pracovní   doba   je   výhradně   na   dohodě.   Objednávky   jsou   vyřizovány   a   realizovány   v   pondělí   až   pátek od 8:00 do 20:00 hodin. Za příplatek je možné sjednat si termín i mimo pracovní dobu. Více informací na stránkách: www.supervizni.cz Kontaktovat nás můžete na e-mailu: jana.malaskova@email.cz nebo mobilu: 736 276 938
Psychoterapie a pomoc Supervize