top edugate
© EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00
cvicna figurina učebna 112 Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz
Zdravotník zotavovacích akcí (22 hodin teoretické výuky a 19 hodin praktické výuky)
Veškeré další informace na elektronickém nebo telefonickém kontaktu: Mobil: 736 276 938 E-mail: jana.malaskova@email.cz Adresa: EduGate s.r.o., Sokolovská 1135/5, Ostrava Poruba 708 00 Číslo účtu: 107-1631720287/0100 IČ: 28653319 Těšíme se na Vaši účast.
pdf ikona
Termín rekvalifikačního kurzu:  ZZA1 = 3. 3. 2017 až 7. 5. 2017 (pouze sobota a neděle vždy od 8 do 15 hodin) Podmínky pro uchazeče: věk nad 18 let, dobrý fyzický a psychický stav. Obsah kurzu: 1. Poučení o bezpečnosti a zdraví při práci 2. Základy stavby a funkce lidského těla 3. První pomoc (včetně praktické činnosti a záchrany tonoucího v bazénu) 4. Péče o nemocné 5. Základy zdravotnické dokumentace 6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 7. Hygiena a epidemiologie Absolvováním kurzu získáte: základy anatomie a fyziologie lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, hygiena, epidemiologie, bezpečnost práce. Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní péči o účastníky volnočasových aktivit, škol v přírodě, letních táborů a firemních akcí. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci. Jestliže požadujete komplexnější rekvalifikační kurz doporučujeme Člen první pomoci. Zakončení kurzu: kurz má celkem 41 vyučovacích hodin a je ukončen písemným testem a praktickou zkouškou. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci garantované MŠMT.
Místo konání - teoretická výuka:  Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka     (v případě většího počtu zájemců lze v celé ČR) Místo konání - praktický nácvik:  Ostrava Poruba, Střední škola prof. Zdeňka Matějíčka, 17. listopadu 1123/70     (zde proběhne nácvik záchrany tonoucího) Cena kurzu: 4330 Kč + 0% DPH. (kurz je osvobozen od DPH) Platbu je možné provést bezhotovostně na účet níže uvedený nebo složenkou. V případě bezhotovostní platby je nutné vyznačit v legendě bankovního převodu, které zařízení platí, jelikož jinak je obtížné platby identifikovat. Využití kurzu: absolvent je plně způsobilý k poskytování základů první pomoci v rámci zotavovacích akcí (např. školy v přírodě, tábory, lyžařské výcviky aj.). Představuje osobu zdravotníka dle § 8 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Poznámka:  Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí. Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte: 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz Bonus ke kurzu: lektoři jsou Ćleny české resuscitační rady (ČRR). Vyzkoušíte si práci s Automatickým externím defibrilátorem (AED) a resuscitaci na figurínách kojence, dítěte a dospělého. Přihlášky: přijímáme poštou na adrese: EduGate s.r.o., Jana Malásková, Gen. Píky 2900/24, 702 00 Ostrava
pdf ikona logo edugate Zdravotník zotavovacích akcí pdf ikona pdf ikona AED trenažér Resuscitační figuríny